Thông tin hỗ trợ

Địa chỉ: 175 Đường Trung Mỹ Tây 2A, KP2, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

Điện thoại: 0934.064.879

Fanpage

Chi tiết sản phẩm
GIÀN GIÁO NÊM
Mã sản phẩm : n01
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Hệ Giàn Giáo Nêm Phoenix: Bao gồm cây chống đứng thép ống D49, có độ dày của thép là 2mm, có qui cách chiều dài các cây như sau: - Cây chống nêm 2,5m, 3 cụm tai giằng - Cây chống dàn giáo nêm 2.0m, 2.5m, 2 cụm tai giằng - Cây chống giàn giáo nêm 1m, 1 cụm tai giằng - Các thanh giằng ngang làm từ thép ống tròn D42, có độ dày 2ly, chiều dài qui cách phổ thông là 0,5m, 1m, 1,2m, 1,5m - Chống đà, chống đà giữa - Chống consol, chống vách

Hệ Giàn Giáo Nêm  CÔNG TY GIÀN GIÁO HỒNG ĐỨC : Bao gồm cây chống đứng thép ống D49, có độ dày của thép là 2mm, có qui cách chiều dài các cây như sau: 

- Cây chống nêm 2,5m, 3 cụm tai giằng 

- Cây chống dàn giáo nêm 2.0m, 2.5m, 2 cụm tai giằng

- Cây chống giàn giáo nêm 1m, 1 cụm tai giằng

- Các thanh giằng ngang làm từ thép ống tròn D42, có độ dày 2ly, chiều dài qui cách phổ thông là 0,5m, 1m, 1,2m, 1,5m

- Chống đà, chống đà giữa

- Chống consol, chống vách